Certificering

Jos Menten is een professionele organisatie gespecialiseerd in de inzameling, verwerking en recycling van ferro en non-ferro. Al meer dan een halve eeuw ontwikkelt de organisatie zich continu om klantgericht en duurzaam te werken. Uiteraard met de meest moderne middelen en conform de wettelijke eisen. Om alle processen te beheersen, beschikt de organisatie over een integraal managementsysteem voor milieu- en kwaliteitsmanagement. Op grond van dit managementsysteem is de organisatie gecertificeerd voor de volgende activiteiten:

  • De aankoop, scheiding en verkleining van partijen ferro en non-ferro materialen tot verhandelbare partijen aan gieterijen van ferro en non-ferro producenten.
  • De klein- en groothandel in nieuwe metalen profielen en diverse aanverwante materialen.

 

De organisatie beschikt over de volgende certificaten:

  • ISO 9001:2015
  • MVO Prestatieladder niveau 3
  • MRF Keurmerk
  • WEEELABEX verwerking voor boilers

Daarnaast zijn onze operationele medewerkers vaak VCA opgeleid, maar niet ons bedrijf is niet VCA gecertificeerd!

 

Stilstaan is achteruitgang!

We willen continu verbeteren! Daarmee zijn we groot geworden. In dat kader beschikken we over het MRF keurmerk en zijn we MVO en ISO 9001 gecertificeerd.

Sinds 2016 voldoen wij aan de wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur met het behalen van het WEEELABEX certificaat.

In 2017 hebben we succesvol de transitie gedaan naar de nieuwe versie van ISO 9001:2015. In het kader van deze transitie hebben we onder andere onze bedrijfsrisico’s geïnventariseerd alsmede gekeken of de risico’s voldoende worden beheerst.

We hebben in 2014 een nieuw digitaal managementsysteem opgezet waarbij sinds 2016 ook belanghebbenden op uitnodiging kunnen inloggen om relevante documentatie in te zien, zoals onze vergunningen en certificaten. 

In 2017 zijn we onze eigen software gaan ontwikkelen teneinde een ERP pakket te hebben wat nauw aansluit bij ons primaire proces. Vanaf 1 januari 2018 zal dit systeem operationeel zijn waardoor wij een verbeterslag hebben gemaakt in het digitaliseren van onze processen, foutkansen reduceren en efficiënter kunnen werken. Het ERP systeem biedt ons kansen om nog kritischer naar onze prestaties te kunnen kijken en hierdoor eventueel te kunnen verbeteren.